gỗ meranti nhập khẩu

Gỗ Meranti nhập khẩu từ Malaysia và Indonesia cho ngành xây dựng nhà yến