Gỗ Meranti

Gỗ Meranti là gỗ gì? Gỗ Meranti dùng cho xây dựng nhà yến tốt không?